QQ登录

只需一步,快速开始

威纶通过宏实现弹出小窗口操作相同数据

[ 复制链接 ]
例程效果如图。

威纶通过宏实现弹出小窗口操作相同数据

威纶通过宏实现弹出小窗口操作相同数据

点击不同的电磁阀会弹出一个相同的小窗口,
在小窗口上点击对应按钮可以控制当前选中电磁阀的开与关。
功能小巧,为一网友想实现的功能,让我有偿编写参考。
功能可以通过不同控件配合实现。
当前例程使用三个宏完成,内容如下
 1. macro_command main()
 2. short PopupWindowIndex=11
 3. SetData(PopupWindowIndex, "Local HMI", LW, 0, 1)//弹出开关窗口
 4. bool a=false
 5. SetData(a, "Local HMI", LB, 1000, 1)//此宏触发状态复位
 6. end macro_command
复制代码
 1. macro_command main()
 2. bool bBitActivate[16]={0}
 3. GetData(bBitActivate[0], "Local HMI", LB, 0, 16)//获取全部电磁阀开关状态
 4. short valveChoosed=0
 5. GetData(valveChoosed, "Local HMI", LW, 1, 1)//指示哪个电磁阀被选中
 6. if(1==valveChoosed) then
 7. bBitActivate[0]=true
 8. else if(2==valveChoosed) then
 9. bBitActivate[1]=true
 10. else if(3==valveChoosed) then
 11. bBitActivate[2]=true
 12. else if(4==valveChoosed) then
 13. bBitActivate[3]=true
 14. else if(5==valveChoosed) then
 15. bBitActivate[4]=true
 16. else if(6==valveChoosed) then
 17. bBitActivate[5]=true
 18. else if(7==valveChoosed) then
 19. bBitActivate[6]=true
 20. else if(8==valveChoosed) then
 21. bBitActivate[7]=true
 22. else if(9==valveChoosed) then
 23. bBitActivate[8]=true
 24. else if(10==valveChoosed) then
 25. bBitActivate[9]=true
 26. else if(11==valveChoosed) then
 27. bBitActivate[10]=true
 28. else if(12==valveChoosed) then
 29. bBitActivate[11]=true
 30. else if(13==valveChoosed) then
 31. bBitActivate[12]=true
 32. else if(14==valveChoosed) then
 33. bBitActivate[13]=true
 34. else if(15==valveChoosed) then
 35. bBitActivate[14]=true
 36. else if(16==valveChoosed) then
 37. bBitActivate[15]=true
 38. end if
 39. SetData(bBitActivate[0], "Local HMI", LB, 0, 16)//执行开关
 40. end macro_command
复制代码
 1. macro_command main()
 2. bool bBitActivate[16]={0}
 3. GetData(bBitActivate[0], "Local HMI", LB, 0, 16)//获取全部电磁阀开关状态
 4. short valveChoosed=0
 5. GetData(valveChoosed, "Local HMI", LW, 1, 1)//指示哪个电磁阀被选中
 6. if(1==valveChoosed) then
 7. bBitActivate[0]=false
 8. else if(2==valveChoosed) then
 9. bBitActivate[1]=false
 10. else if(3==valveChoosed) then
 11. bBitActivate[2]=false
 12. else if(4==valveChoosed) then
 13. bBitActivate[3]=false
 14. else if(5==valveChoosed) then
 15. bBitActivate[4]=false
 16. else if(6==valveChoosed) then
 17. bBitActivate[5]=false
 18. else if(7==valveChoosed) then
 19. bBitActivate[6]=false
 20. else if(8==valveChoosed) then
 21. bBitActivate[7]=false
 22. else if(9==valveChoosed) then
 23. bBitActivate[8]=false
 24. else if(10==valveChoosed) then
 25. bBitActivate[9]=false
 26. else if(11==valveChoosed) then
 27. bBitActivate[10]=false
 28. else if(12==valveChoosed) then
 29. bBitActivate[11]=false
 30. else if(13==valveChoosed) then
 31. bBitActivate[12]=false
 32. else if(14==valveChoosed) then
 33. bBitActivate[13]=false
 34. else if(15==valveChoosed) then
 35. bBitActivate[14]=false
 36. else if(16==valveChoosed) then
 37. bBitActivate[15]=false
 38. end if
 39. SetData(bBitActivate[0], "Local HMI", LB, 0, 16)//执行开关
 40. end macro_command
复制代码
具体可以下载例程模拟查看效果。
请点击此处下载

查看状态:需购买或无权限

您的用户组是:游客

文件名称:EBProject1.rar 
文件大小:1.37 MB 
下载权限: 捐助会员 以上或 VIP会员   [购买捐助会员]   [充值积分]   有问题联系我


回复

使用道具 举报

点击查看
快速回复 返回列表 客服中心 搜索